Losowy cytaty!

Talent kształtuje się w spokoju życia prywatnego - charakter w wirze życia publicznego.

Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)


Wg oceny

Subskrypcja
Cytat dnia codziennie rano na Twój email!
Przy współpracy z cytaty.pl

Najciekwsi autorzy
Nowe wyszukiwanie:
treść: autor:
kategoria: sortuj:

1 - 10 z 21 znalezionych cytatów

Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei czlowieka.

Jan Paweł II (Karol Józef Wojtyła ur. 1920)

Ocena: 3.68 | głosów 2692 | wyślij >> | inne tego autora

W perspektywie wiary ziemia nie jest nieograniczonym rezerwuarem zasobów, które można eksploatować bez końca, lecz również cząstką Misterium Stworzenia, z którego nie tylko wolno korzystać, ale któremu należy się nasz podziw i szacunek.

Jan Paweł II (Karol Józef Wojtyła ur. 1920)

Ocena: 3.16 | głosów 1691 | wyślij >> | inne tego autora

W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku.

Jan Paweł II (Karol Józef Wojtyła ur. 1920)

Ocena: 3.09 | głosów 1584 | wyślij >> | inne tego autora

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II (Karol Józef Wojtyła ur. 1920)

Ocena: 4.69 | głosów 551 | wyślij >> | inne tego autora

Tradycja chrześcijańska rozumiała zawsze prawo własności w najszerszym kontekście powszechnego prawa wszystkich do korzystania z dóbr całego stworzenia: prawo osobistego posiadania jako podporządkowane prawu powszechnego używania, uniwersalnemu przeznaczeniu dóbr.

Jan Paweł II (Karol Józef Wojtyła ur. 1920)

Ocena: 4.10 | głosów 77 | wyślij >> | inne tego autora

Człowiek ma z gruntu inną naturę niż zwierzęta. Zawiera się w niej władza samostanowienia opartego na refleksji i przejawiającego się w tym, że człowiek działając wybiera,
co chce uczynić. Władza ta nazywa się wolną wolą.

Jan Paweł II (Karol Józef Wojtyła ur. 1920)

Ocena: 4.64 | głosów 88 | wyślij >> | inne tego autora

Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.

Jan Paweł II (Karol Józef Wojtyła ur. 1920)

Ocena: 4.59 | głosów 111 | wyślij >> | inne tego autora

Tylko miłość może wykluczyć
używanie jednej osoby przez drugą.

Jan Paweł II (Karol Józef Wojtyła ur. 1920)

Ocena: 4.72 | głosów 134 | wyślij >> | inne tego autora

Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

Jan Paweł II (Karol Józef Wojtyła ur. 1920)

Ocena: 4.65 | głosów 131 | wyślij >> | inne tego autora

Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość.

Jan Paweł II (Karol Józef Wojtyła ur. 1920)

Ocena: 4.04 | głosów 189 | wyślij >> | inne tego autora

<< Początek | 1 | 2 | 3 | Koniec >>

Wszystkie cytaty | Bóg | Miłość | Przyjaźń | Kobiety | Mężczyźni | Człowiek | Życie | Nauka | Filozofia | Polityka | Muzyka | Natura | Przysłowia | Sentencje Łacińskie | Angielskie

przy współpracy z cytaty.pl

Polityka Prywatnoœci - pliki cookies